Las artes del hogar

26 noviembre 2008

 

 

 

Modlitwa o uświęcenie pracy domowej

 

Boże, który przez Swego Syna przygotowujesz dla nas mieszkanie i ucztę w Królestwie Niebieskim, przyjmij tę pracę, którą pragnę wykonać w Twojej obecności,  aby dzięki niej, mój dom stał się przedsionkiem Twojego oraz oazą pokoju, gdzie Ty, tak jak ojciec z przypowieści, zawsze oczekujesz naszego powrotu i nas przygarniasz oraz zapraszasz na Swoją ucztę miłosierdzia.

 

Jezu, który w Nazarecie pomagałeś Marii i Józefowi w pracach domowych,

który obiecałeś Niebo tym, którzy nakarmili, przyodziali i usługiwali ubogim,

naucz mnie dostrzegać Twoją obecność w moich bliskich i przez okazaną im pomoc służyć Tobie; przygotowując posiłki, piorąc ich ubrania, wychowując, sprzątając i utrzymując mieszkanie w czystości.

 

Duchu Święty, Boski Gościu, natchnij mnie, aby moja praca stała się świadectwem Twoich poruszeń w głębi mojej duszy, którą nieustannie formujesz Swoją łaską i obdarzasz niezliczonymi darami. Spraw, abym żyła wielkością domu, który jest wcieleniem rodziny, szkołą człowieczeństwa, ogniskiem kultury i miejscem spotkania z Tobą. Naucz mnie korzystać z talentów, które mi dałeś i współpracować z wszystkimi bliskimi tak, aby praca ta była znakiem i owocem wspólnoty, którą tworzymy.

 

Najświętsza Maryjo, Królowa Nieba i Służebnico Pańska, Ty, która wychowywałaś Jezusa w Nazarecie, spraw, aby był On obecny coraz bardziej  w moim domu i aby moi bliscy coraz bardziej Go kochali. Spraw, moja Matko, abym uczyła się pracy domowej i wykorzystywała jej możliwości do rozwoju osobistego oraz jej mistyczną moc do zbawiania i umacniania dusz, abym umiała wypełniać domowe obowiązki jak najlepiej, będąc przekonana, że w nich wszystkie prace biorą swój początek. I abym żyła tak jak Ty w Nazarecie, pokazując, że służyć znaczy rządzić i że prawdziwą wewnętrzną władzę można tylko osiągnąć dając siebie innym w małych, codziennych rzeczach.

 

Pośredniczko łask i Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Święty Józefie, Głowo Najświętszej Rodziny i Nauczycielu Jezusa, wstawiaj się za nami.

 

AMEN.

Pįgina principal

darfruto.com

26 de noviembre de 2008